Beaut® Solar - Copyright og Disclaimer

How does ik work? (video)

How does it work? (video)

Copyright knyttet til informasjon om dette nettstedet

 

Copyright gjelder for alle dokumenter og informasjon gjøres tilgjengelig på denne nettsiden. Det er ikke tillatt å bruke informasjon som er gjort tilgjengelig uten skriftlig samtykke.
Etter samtykke, bruk av informasjon tilgjengelig på nettstedet er bare tillatt for ikke-kommersiell og informasjonsformål, som siterer  opphavsrett nedenfor. Ingen tilpassing av innholdet er tillatt.
Reproduksjon eller distribusjon av dokumenter og informasjon uten kunnskap og samtykke fra Beaut er forbudt ved lov.

Skadeerstatning knyttet til informasjon om dette nettstedet

Beaut er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte materiale, uvesentlig eller økonomisk skade som kan eller ikke kan oppstå fra bruk av de opplysninger og dokumenter gjøres tilgjengelig på denne nettsiden.

Lenker til nettstedet til tredjeparter

Linkene på denne nettsiden som fører til nettstedet til tredjeparter er ikke overvåkes av beaut. Beaut er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av eller innholdet i nettstedet til tredjeparter.

Website Design & Concept

Leeuwetand 123
1141 KW Monnickendam
The Netherlands
www.all4design.nl
info@all4design.nl