Beaut® Solar - Strømregulatorer

Strømregulatorer

Ladestrømsregulatoren er en viktig komponent for et solcellepanel. Det kan skaffes ulike modeller. Steca PR-serien med laderegulator har mange fordeler og gir klare og presise data om statusen på solenergisystemet via en digital skjerm. Det innebygde, digitale multimeteret viser et datautvalg på skjermen, inkludert batterispenning, ladestrøm, utladningsstrøm og batteriladning. Regulatorene har også integrert amperetimemeter og et sofistikert "batterivennlig" laderegime. Kan brukes for både 12- og 24 V-systemer (automatisk registrering). Regulatoren forhindrer overopplading og dyp utlading, basert på batteriladingen (muliggjør større presisjon ved kontroll av hvorvidt batteriet er tomt eller fullt enn når det er basert på batterispenningen). Takket være dioden for beskyttelse mot reversstrøm, kan ikke regulatoren eller panelene ta skade ved bruk av en annen batterilader (dynamo/generator). Regulatoren har også beskyttelse mot kortslutning og reverspolaritet (tilkoblet bak-til-foran). Ytre mål: 187 x 95 x 44 mm. Vekt: 350g.

 

Strømregulatorer

 

How does ik work? (video)

How does it work? (video)

Strømregulatorer

 

Steca Solsum

Solsum 6.6F -12/24V, 6A
Solsum 8.8F -12/24V, 8A

fra NOK 215

Steca Solarix PRS

Solarix PRS 1010 -12/24V, 10A
Solarix PRS 2020 -12/24V, 20A

fra NOK 619

Steca PR

PR 1010 -12/24V 10A LCD
PR 2020 -12/24V 20A LCD

fra NOK 935